#ProtectUrLife
In heel Europa

#ProtectUrLife
in Nice

+ Hartziekte en osteoporose voorkomen: dat kunnen we doen!

Op 20 en 21 oktober klopt het hart van de stad Nice op het ritme van risicopreventie voor broze beenderen en hart- en vaatziekte. Bij deze gelegenheid wordt er grotere nadruk gelegd op informatie en bewustzijnsverhoging en ook op screening. U krijgt de kans om uw risicoprofiel voor hart- en vaatziekte en uw risicofactoren voor osteoporose te laten beoordelen.

Maak er een gezellige ontmoeting van met alle partners van dit evenement, dat gratis is en openstaat voor iedereen:

zaterdag 20 en zondag 21 oktober
Van 10.00 tot 18.00 uur
In de Jardin Albert Ier, Nice

+ Wist u dit?

Vanaf hun 50e jaar krijgen één op de drie vrouwen en één op de vijf mannen een breuk door osteoporose voor de rest van hun leven1,2 en één op de drie mensen heeft een te hoge cholesterol3. #ProtectUrLife is ontworpen om bewustzijn te scheppen en de risico’s op deze ziekten te voorkomen, want ze kunnen leiden tot verlies van autonomie en tot meer afhankelijkheid. Dit initiatief, dat gebaseerd is op een wetenschappelijke benadering, combineert de gedragsbenadering en technologische tools voor een betere bescherming van uw hart en botten.

GEZONDHEID VOOROP!

1 CNAMTS (Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés [French National Health Insurance Agency for Wage Earners]) – Rapport “Propositions de l’Assurance Maladie pour 2016” [“Health Insurance Proposals for 2016”] – 2 juli 2015

2 Rousière M. De l’importance de prendre en charge l’ostéoporose [The importance of managing osteoporosis]. Presse Med. 2011 40(10): 900-9

3 De Peretti C and coll. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire [Weekly Epidemiological Bulletin], Etude nationale nutrition santé [National Nutritional Health Study], maart 2013.

Waar u ons kunt vinden ?

zaterdag 20 en zondag 21 oktober van 10.00 tot 18.00 uur

Jardin Albert 1er, Place Masséna, 06000, Nice

Gratis toegang

Ondersteund door

FR-NP-NPS-1018-068794